Corona safe Sundays

Does your life require a minimal number of personal interactions but you still want to stay well groomed?

Maybe you or your loved ones are in a risk group, your line of work requires more restrictive choices or perhaps you’re just slightly antisocial. Doesn’t matter, Kim’s got your back. #antisocialbarberclub

Behöver du ensamtid med din barberare?

Kräver du minimalt antal interaktioner men du vill ändå hålla dig välansad?
Du eller någon av dina nära kanske ingår i en riskgrupp, ditt jobb kräver en restriktiv socialkrets eller är du kanske lite antisocial? Oavsett anledning så kan Kim hjälpa dig!

Book Kim ”The Trim”!

CLOSE

Al “Honest Al” Mocika

Honest Al har varit bar­be­ra­re sen sent 80 talet. Han öpp­na­de sin bar­bers­hop 2008 då det fann näs­tan igen bar­bers­hop i Sthlm. Idag är det en fram­gångs­rik rörelse.

I Als egna ord:

”Barbershops might be old-school, but never old fashioned or out of style.”

Det är tydligt att denna barberare har kvar en hel del Punk i sig vilken har tar med sig i sin barbershop.

Du är skyldig dig själv och din skägg att besöka Honest Als Barbershop om du är i Stockholm.

PS: Efter 25 år i Sverige pratar han fortfarande konstig Svenska!

---

Honest Al himself has been a barber since the late 80’s. He opened his Barbershop 2008 as there where virtually no barbershops in Sthlm. Today it's a flourishing successful business.

It is very clear, that this barber has still got some punk rock in him. Plenty of it, which he brings into his barbershop in the best way possible! You owe this to your beard and yourself – if you're ever in Stockholm, go to Honest Al’s Barbershop!

PS: After 25 years in Sweden, he still speak kind of funny Swedish!

Richard “Richie Rich” Johansson

Uppväxt i norra Stockholm, Angarn Vallentuna. Har jobbat som barberare sen 2015 på Honest Al's Barbershop.

Började som lärling när jag pluggade till frisör, men det var barberaryrket jag ville lära mig. Mitt största intresse är musik, jag gillar allt möjligt från gammal bluegrass till snabb aggressiv punk.

---

Born and raised in Angran Vallentuna, in the countryside of northern Stockholm. I have been working as a barber since 2015 at Honest Al's Barbershop. I started as an apprentice when I studied at the hairdressing school, but it was the barber profession I wanted to learn.
My biggest interest is music, I like everything from old Bluegrass to fast aggressive Punk Rock.

Edward “Scarface Ed” Gunnarsson

Stockholmare, född och uppvuxen.
Punkare med intresse för musik,fotboll, resor och livets "goda" ting.
Varit i yrket sedan 2015. Började på Honest Al som lärling, har ett certifikat från "Knights Barbering School" I Dublin och ett år på Hamburgs ledande Barbershop.

---


Stockholm, born and raised.
Punk with an interest for music, football, traveling and the "finer" things in life. Worked as a barber since 2015. Started as an apprentice at Honest Al, certificate from "Knights Barbering School" in Dublin and a year at Hamburgs top Barbershop.

Pete “Pete the Meat” Clark